Payroll

advies

”De juiste teamplayers maken het spel en met de juiste middelen en organisatie is het team niet meer te stoppen.”

Met de juiste payroll organisatie die u ondersteunt, ontzorgt en adviseert, gaat u geheid voor de winst. Mensen maken de onderneming en zorgen voor de kennis en voeding die uw groei mogelijk maakt. Door goed voor uw medewerkers te zorgen en ze efficiënt en doelmatig in te zetten, worden zij de beste teamplayers. De juiste payroll en verloningssystemen helpen u met deze efficiëntie.
De beste partij is een kennisorganisatie die uw branche goed kent, altijd op de hoogte is van de nieuwste regelgeving en weet hoe u deze het slimst kunt inzetten. DAG heeft honderden flexbedrijven als relatie en inzichtelijk welke payrollers het beste zijn in welk speelveld. Wij weten welke partij uw bedrijf kan helpen groeien.

Bijhouden en toepassen van actuele wijzigingen en CAO en wet- en regelgeving

Centraal aanspreekpunt voor u en uw medewerker

Correct en tijdig afdragen van loonbelasting, sociale premies en salarissen

Deskundige helpdesk betreffende personeelszaken

Loondoorbetaling bij kort verzuim, bijzonder verlof en wettelijke feestdagen

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Proactieve verzuimbegeleiding

Re-integratieverplichtingen met Poortwachtergarantie

Opbouw vakantiegeld

Opbouw van vakantiedagen conform CAO

Opstellen en verstrekken van juridisch correcte arbeidsovereenkomsten

Uitvoeren van de bij wet verplichte pensioenregelingen

Verstrekken van loonstroken en jaaropgaves

Verstrekken van verzamelfacturen waardoor uw personeelskosten direct inzichtelijk zijn

Verstrekken van verzamelfacturen op basis van projectadministratie